Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

Hikmetli Kur'an'a Yemin Olsun! Kur'an Aşkına!

  • 06 Aralık 2019
  • 479 Görüntülenme
  • 444. Sayı / 2019 AralıkKur’an’da 70 yerde Kur’an kelimesi geçer. Bu, Kur’an’ın okunan ve okunması gereken kitap olduğuna vurgu içindir. Peygamberimize Kur’an vahyiOku” (Alak, 96/1) emriyle gelmiş, ona peygamberlik görevi bu emirle verilmiş, vahiy meleği onun peygamberlik dönemi boyunca ona ayetleri okumuş, o da her vesileyle Kur’an okumuştur. Namaz ibadetinin temel rükünlerinden biri kıraattir ki bu ancak Kur’an okumakla yerine getirilebilir. Müminler için de Kur’an, öncelikli olarak her zaman okunması gereken bir kitaptır.

 

Kur’an hikmet hazinesidir. Onun nazmı, manası muhkemdir, ona batıl karışmaz, onun günü geçmez, geçerlilik süresi bitmez. O, insanlık için pek çok alanda, bir kısım hükümler koymak için gelmiştir. Onun emir yasak, helal haram şeklindeki hükümleri; insanlığın dünya ve ahirette yararına olan, bağlayıcı ilahî yasalardır. Kur’an’a tutunan ve onunla amel eden kimse hikmet ehli olur. Onunla hükmeden kimse, adaletle karar vermiş olur.

“Yâ, Sîn. Hikmetli Kur’an'a and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin.” (Yâsîn, 36/1-4)

“Sâd. Öğüt veren Kur’an'a and olsun ki, inkâr edenler gurur ve ayrılık içindedirler.”(Sâd, 38/1-2)

“Kâf, şanlı Kur’an'a and olsun. Kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da: Bu şaşılacak bir şey; öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman dirilecek miyiz? Bu, ihtimali olmayan bir dönüştür, dediler.”(Kâf, 50/1-3)

Her üç ayette de Kur’an’a yemin ediliyor. Hece harfleriyle başlayan surelerde Kur’an’a yemin edilerek Kur’an’ın, “Yâ, Sîn; Sâd, Kaf” gibi harflerden oluştuğuna dikkat çekiliyor. Bazı sure başlarında yer alan bu harflerin yemin ifade eden harfler olduğu da söylenmiş, bu harflerin o surelerin isimleri olduğunu söyleyenler de olmuş, bu konuda başka şeyler söyleyenler de olmuştur.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

444. Sayı Aralık 2019