Sayı : 451   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

İslamolog Değil Alim Lazım

  • 06 Nisan 2019
  • 712 Görüntülenme
  • 436. Sayı / 2019 NİsanÂlimler, hayatın her alanında varisi oldukları Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmalılar. Toplumlar izledikleri ilmiyle amel eden âlimlerin yolunda oldukları müddetçe ayakta kalırlar. Âlimler, Peygamberlerin misyonunu icra ederek, insanlığa yön vererek, küfre ve zulme karşı kıyamın öncüleri olmalılar. Âlimler görevlerini icra etmeyince toplumlar çobansız kalmış sürü gibi aç kurtların, çakalların saldırılarına maruz kalırlar.

 

Ömrünü İslam’a adamış, bu yolda türlü sıkıntılara katlanmış, davasından vazgeçmemiş, Kur’an ve sünnetle yoğrulmuş, takva ve feyz kaynağı zatlara hürmet göstermeyi sapıklık olarak nitelemek en hafif ifadesiyle hadsizliktir. Bu salih zatların İslam’a yaptığı hizmetin binde birini yapmayıp, oturdukları yerden mesnetsiz benzetme ve iddialarla saldırmaları, itibarsızlaştırmaya kalkışmaları hangi mantıkla açıklanabilir?

 

Yüce Allah insanları hak dine davet etmek, müjdelemek, iyiliği yaymak, kötülükleri engellemek, yeryüzünde şirki ve küfrü ortadan kaldırmak için Peygamberler göndermiştir.İlk insanla Peygamberlik silsilesi başlamış, son peygamber Hz. Muhammed (sav)’le sona ermiştir.

Peygamberliğin sona ermesi, insanların tamamının hidayete erdiği, uyarıya ve uyarıcılara ihtiyacı kalmadığından değildir. Peygamberlerin gönderilmesi sona erse de bu görevi onların adına varisleri devam ettireceklerdir.

“Âlimler nebilerin vârisleridir.” (Buhari, “İlim”, 10) buyuran Rasulullah (sav)âlimlerin toplumu yönlendirme ve inşa etmede nebilere vekil ve varis olduklarını ilan etmiştir. Peygamberler ilim adamlarının, âlimlerin öncüleridir. İslam, bilgi üzerine oturan bir dindir.

Âlimler, hayatın her alanında varisi oldukları Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmalılar. Toplumlar izledikleri ilmiyle amel eden âlimlerin yolunda oldukları müddetçe ayakta kalırlar.

Âlimler, Peygamberlerin misyonunu icra ederek, insanlığa yön vererek, küfre ve zulme karşı kıyamın öncüleri olmalılar. Âlimler görevlerini icra etmeyince toplumlar çobansız kalmış sürü gibi aç kurtların, çakalların saldırılarına maruz kalırlar.

Âlimler, sahip oldukları ilimle bütünleşebilen, ilimlerini yaşayan ve aktaran insanlardır. Sahip olduğu ilimden yararlanmayanların cahillerden farkı yoktur. Gerçek âlimler her zaman hak ettikleri itibarı görmeseler de çok şey kaybetmezler. Çünkü ilim bizatihi bir değerdir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

436. Sayı Nİsan 2019