Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

İslami Hizmetlerde Usul-Vusul İrtibatı

  • 16 Şubat 2017
  • 1591 Görüntülenme
  • 410. Sayı / 2017 Şubat
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Abdullah Büyük
Tüm Yazı Arşivibaşlangıcında bilmesi gereken çok önemli bir husus vardır. Karşılığını yalnız Allah Teâlâ’dan beklediğimiz gayretlerin ifadesi olan hizmetler, sohbetlerden ayrı olarak icra edilemez. Hizmetlerde görev alanlar her zaman çalışmak için hazır beklemek, her durum karşısında acil eylem planı uygulamak gibi önemli sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Bu suretle böyle aciliyet kesbeden vazifelerin icra edildiği mekân olan dernek ve vakıflarımız, camilerimiz bizim için evlerimizden daha mühim bir seviyeye gelmektedir. Yine bu suretle “Ey iman edenler! Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmeyin.” (Hucurat, 49/1) Allah’ın ve Rasulünün rızasına uygun amellerin yapıldığı, kitap ve sünnetin konuşulduğu mekânların önüne geçmeyin ve geçirtmeyin emr-i ilahisi de anlaşılmış olur. Hizmet kervanı hazır kıta gibi her an faaliyete geçmeye hazır olan kadroyu temsil etmelidir. Çünkü hanımın eşine hizmetinin dahi sadaka olarak karşılık bulduğu dinimizde, Allah’ın ayetlerinin yayılması, toplumun ıslahı ve günahların önüne geçilmesi adına yapılan hizmetin nasıl değer bulacağı açıktır. Bugün Hz. Peygamber (sav)’e fiziki olarak hizmet edebilme imkânı elde edebilseydik muhtemelen milyonlarca Müslüman bu fırsatı yakalayabilmek için birbiriyle yarışacaktı. Oysaki O’nun emirleri ve sünnetleri doğrultusunda yapılan her hizmet ve çalışma, O’na yapılacak fiziki hizmetle eş değerdedir. Ve bu fırsatı yakalamak sahip olduğumuz imkânlar, hizmet için tahsis edilmiş vakıf ve dernekler sayesinde bizler için hiç de zor değildir. Üstelik sünnet kapsamında yapılan her hareket hizmet olarak adlandırılacağından, hizmete niyet etmiş bir mü’min, evinden dışarı dahi çıkmadan, emr-i bi’l-maruf ile tavsiye ve nasihatle bile bunu gerçekleştirebilir. Önemli olan samimi ve ihlâslı niyetlerimizdir. Hadis-i şeriflerde işaret buyrulduğuna göre samimiyetle niyetini alan her kişinin, hizmet başarıya ulaşmasa bile tam bir hizmet sevabı elde edeceği de bilinmelidir.

İslami hizmetlerde vuslata erebilmek için izlenmesi gereken usulün aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Hizmet Heyetinin Teşekkülü: Cemaate ve hizmet birimlerine yönelik hizmet heyetinde olduğunu kabul etmiş olan kişi otomatik olarak hizmet heyetine dâhil olmuş demektir ve diğer tüm çalışanlarla da bir bütün haline gelmiştir. O, Allah’a hizmet etme niyetiyle bir araya gelen mü’minlerle ahirette, cennette de ayrılmayacağına inanır, ahirette yaşayacağı zorlukları bu kardeşlik ve ashap ruhuyla atlatacağına iman eder. Bu neticeye ulaşmak ve bahsi geçen ashap ruhunu taşıyabilmek için hizmet heyetleri evvela sistemleştirilmelidir. Akabinde ise branşlara ayrılması gerekir. Çünkü bu, hizmetlerin düzenli ve yararlı olabilmesi için, hangi elemanın hangi alanda istihdam edileceğini bilmek için elzemdir. Birçok farklı alanda hizmet kalemleri oluşturulması ve hangi çalışanın hangi işle ilgileneceğinin belirlenmesi, hem onun sorumluluğu üstlenebilmesi hem de hizmetlerde karışıklık oluşmaması için gereklidir. Aynı zamanda hizmet mekânının, derneğin kurumsallaşması için de bu şarttır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

410. Sayı Şubat 2017