Sayı : 465   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

YÜREKLERİN FETHİ İLETİŞİMLE OLUR

  • 24 Aralık 2016
  • 1943 Görüntülenme
  • 408. Sayı / 2016 Aralık
Yazarın Diğer Yazıları
Abdullah Büyük
Tüm Yazı Arşiviİletişim, “bireylerin fikir, bilgi, tutum, duygu ve becerile­rini çeşitli yollarla bir başkasına aktarma, iletme ve paylaşma süreci” dir. İnsanın Allah, aile, çevre ve toplumla olan ilişkile­rinin kurulması, korunması ve geliştirilmesi iletişim becerisi ile sağlanır. İletişim bir bakıma duy­gu ve düşünceleri bir gönülden bir başka gönle anlatarak ilişki kurmaktır.

Modern dünyada teknolojinin en çok gelişim sağladığı alanla­rın başında iletişim geliyor. Bu gelişimin temelinde insanın ya­ratılışı gereği iletişime duyduğu ihtiyaç yatmaktadır. Bu ihtiyaç, iletişim alanında her gün yeni bir buluşu beraberinde getiriyor. Malumunuz son yıllarda iletişim alanında yapılan yenilikleri takip etmek bile imkânsızlaştı. Bütün bu gelişmelere rağmen insanın en çok şikâyetçi olduğu konulardan bir tanesi de anlaşılamamaktır. Oysaki iletişimdeki temel amaç, anlamak ve anlaşılmaktır. Aile­de ebeveyn ve çocuklar, sosyal hayatta arkadaşlar birbirleriyle doğru bir iletişim kuramıyor, birbirlerinin gönüllerini fethede­miyorlar. Hatta birbirlerine karşı gönül kapılarını sıkıca kapatıyor­lar. Bu durum insanın iletişim çağında iletişimsiz yaşamasına sebep oluyor. Yaratılışı gereği iletişim ihtiyacı ile dünya misa­firhanesine teşrif buyuran insan, bu ihtiyacını karşılayamadığı için huzursuz oluyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

408. Sayı Aralık 2016