Sayı : 499   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Yaşama(ya) Dair

Kadir Demirlenk

Hz. Peygamber(sav) Örnekliğinde Kurban

  • 31 Mayıs 2024
  • 80 Görüntülenme
  • 498. Sayı / 2024 HaziranKurban İbadetinin gayesi, maksadı ve hedefi kulu Allah'a, Rabbine yaklaştırmaktır. İnsanın sahip olduğu nimetleri Allah için feda etmesi, Rabbine sunmasıdır. Nimetten mahrum olanlarla paylaşması, günahlara keffaret, ahirete hazırlık ve sevap vesilesidir.

Kurbanın kesildiği bayram günleri yeme, içme ve Allah'ı zikir günleridir. Takvaya erişip Allah'ın rızasına nail olma günleridir. Bu sebeple kurban paylaşılmalı, ikram edilmelidir. Kurban, bayram yapmak ve bayram yaptırmaktır. Fakir- fukarayı, garip- gurebayı, dul, yetim ve öksüzleri sevindirmektir. Dünya üzerindeki gönül coğrafyamızla buluşmaktır.

Kurban ibadeti, Hz. Âdem ve çocukları ile başlayan Hz. İbrahim'in İsmail'i kurban etmesi ile şeâir haline gelen kadîm bir ibadettir."Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini anarak kurban kesmeyi meşru kıldık."(Hac, 22/34) Şeâir türünden olan bu ibadet Hz. Peygamberin kavli ve fiili sünnetleri ile vacip-sünnet olarak devam etmektedir. "Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. " (Buhârî, "Îdeyn", 3) Zeyd b. Erkam anlatıyor: Rasûlullah'ın ashâbı: Ey Allah'ın Rasûlü! Bu kurbanlar nedir? dediler. Rasûlullah: Babanız İbrahim'in sünnetidir." (İbn Mâce, "Edâhî", 3) diye cevap verdi.

Kurban İbadetinin gayesi, maksadı ve hedefi kulu Allah'a, Rabbine yaklaştırmaktır. İnsanın sahip olduğu nimetleri Allah için feda etmesi, Rabbine sunmasıdır. Nimetten mahrum olanlarla paylaşması, günahlara keffaret, ahirete hazırlık ve sevap vesilesidir. Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre, Allah Rasûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun, (bu iş size zor gelmesin)." (Tirmizî, "Edâhî", 1)

Hz Peygamber imkân ve fırsat bulanların mutlaka bu ibadeti yerine getirmelerini istemektedir. "Kim gücü yettiği halde Kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın." (İbnMâce, "Edâhî", 2) Bununla birlikte kişiyi sıkıntıya düşürecek kurban kesimini de hoş karşılamamış her aileye bir kurbanın yeteceğini söyleyerek insanları rahatlatmıştır.

Hz. Peygamber hadislerinde ve bu ibadeti uygulamaya özel bir önem vermiştir. Kurban, Hz. Peygamberin fiili uygulamaları ve sözlü uyarıları ile tevhidin sembolü ve kulluk şeâiri kılınmıştır. Cahiliye döneminde değişik vesilelerle putlara kurban kesilirken Hz

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

498. Sayı Haziran 2024