Sayı : 458   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El-Celil

  • 06 Ocak 2021
  • 131 Görüntülenme
  • 457. Sayı / 2021 OcakEl-Celîl; Bütün sıfat ve isimleriyle, yaratılmışlara benzemekten ve yaratılmışların vasıflarından/eksikliklerine sahip olmaktan uzak ve yüce olandır. Ululuk, büyüklük, izzet, güç ve kudret sıfatlarının tek sahibidir.

 

 

Allah’ın sana, iyilik ve bağışta bulunup nimetler verdiği gibi sen de başkalarına iyilik yap ve bağışta bulun. İnsanların yaptıkları hataları bağışla. Kötülükleri terk etmeyenleri güzelce terk et, kötülüklerini iyilikle başından sav. Celîl ve Celâl olan Rabbi’nin hoşnutluğunu kazanmak için böyle davran.

 

 

EL-CELÎL: Büyük, ulu, kuvvetli, münezzeh olmak ve uzun ömürlü olmak anlamındaki “c-l-l” kökünden türemiş bir sıfattır.

El-Celîl; İnsanî özelliklerden, beşeri zaaflardan, hata ve kusurlardan uzak olmak anlamlarına gelmektedir.

El-Celîl; İnsanlara ait yetersizlik ve kusurlardan uzak anlamları taşımaktadır.

El-Celîl; Emir ve yasak koyma gücü ve yetkisi olandır.

“Faîl” kalıbındaki bir sıfatın “mef‘ûl” manasına da kullanılabildiği göz önüne alınarak Celîl’in “kendisine tâzim edilen, ulûhiyyeti ve aşkınlığı benimsenen” anlamını ifade edebileceği düşünülmüştür.

El-Celîl; Bütün sıfat ve isimleriyle, yaratılmışlara benzemekten ve yaratılmışların vasıflarından/eksikliklerine sahip olmaktan uzak ve yüce olandır.

El-Celîl; Ululuk, büyüklük, izzet, güç ve kudret sıfatlarının tek sahibidir.

Celâl kökü iclâl (yüceltmek) mastarı ile eş anlamlı kabul edilirse El-Celîl; “Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükâfatlarını arttıran” manasına gelir.

İclâlin bir anlamı da “vermek” (i‘tâ) olduğundan Celîl; “Yaratılmışlara bol bol veren, lütufta bulunan” anlamına gelir.

El-Celîl; Zengin, mâlik, alîm, kadîr gibi yüce sıfatlarla muttasıf olan, azamet ve kibriyâ sahibi olandır.

El-Celîl; Hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadr-ü kıymeti ve mertebesi en yüce olandır.

El-Celîl; Müminlere izzet ve şeref verendir.

El-Celîl; Allah’ın zâtî isimleri ve tenzîhî sıfatları grubuna girer.

Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit etmenin (ta‘tîl) mümkün olmadığını ifade ettiği gibi, zâtına izâfe edilecek sıfatların yaratılmışlık özellikleri (teşbih) taşımadığını da ifade eder. Ayrıca O, varlığına delil teşkil edecek harikulade mükemmel nesneleri yaratması, duyularla idrak edilmekten ve mahiyetinin akıl yoluyla kavranılmasından münezzeh bulunması açısından da Celîl yani yüce ve aşkındır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

457. Sayı Ocak 2021