Sayı : 447   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İktibas

Yusuf Kaplan

Peygambersiz Din Cemaatsiz Cami Ailesiz Cemiyet Yaşayamaz !!

  • 07 Ocak 2020
  • 254 Görüntülenme
  • 445. Sayı / 2020 OcakÖnce hadislere, sonra sünnet-i seniyyeye saldırarak Hz. Peygamber (sav)’in konumunu sarsmak ve “Peygambersiz İslâm” olarak adlandırılan sahte bir din icat etmek istiyorlar! Sadece Batılı oryantalistler değil, onların karikatürü yerli oryantalistler de böyle bir projenin gerçeğe dönüşmesi için yoğun çaba gösteriyorlar! Birileri gözümüzün içine baka baka “Peygambersiz İslâm” projesini adım adım hayata geçirme savaşı veriyor.

 

Hz. Peygamber (sav) Yaratıcı ile yaratılan insan arasında, Yaratıcı’nın emirlerini insana beyan eden ve hayata geçiren bir konuma sahip. “Yaşayan Kur’an” olarak Hz. Peygamber’in konumu, elbette ki, sadece aracı’lıktan ibaret değil. Hz. Peygamber’in asıl konumu, “kurucu” olmasıdır: İslâm’ın hayata nasıl aktarılacağını ortaya koyması. Hem sûreti ile hem de sîreti ile.

Cümle şu: Hz. Peygamber, İlâhî olan’dan beşerî olan’a ulaşmanın, ilâhî mesajı beşere ulaştırmanın ve hayata nasıl aktarılacağını ortaya koymanın hem vasıtası hem de vasat’ıdır.

Benzer bir fonksiyona cami de sahiptir: Cami, Allah’ın (cc) evidir. Dolayısıyla insanın Rabb’iyle buluşma yeri. Uhrevî olanla dünyevî olan’ın kavşak noktası. Kâbe’nin sembolü. Tevhid’in remzi. Bütün Müslümanların birliğinin adresi ve ifadesi.

Aile de, dış dünya ile iç dünyanın buluştuğu yerdir. İçeri’nin dışarıya açılan kapısı. Dışarı’nınsa içeri bakan yüzü.

Hz. Peygamber, bizi Rabbimize, terbiye edicimize çağırır. Rubûbiyetin ilkelerini sunar.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

445. Sayı Ocak 2020