Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Satırdan Sadra

Adil Akkoyunlu

İlk İslam Şehri Hangi Temeller Üzerine Kuruldu

  • 07 Kasım 2019
  • 536 Görüntülenme
  • 443. Sayı / 2019 KasımMescit kültürünü yeniden canlandırmalı Müslümanlar. Mescitten uzak durmamalılar. Fırsat bulduklarında, vakitlerini mescitte geçirmeliler. Yetim bırakmalılar mescitleri. Mescitler sadece namaz kılınan yerler olarak düşünülmemeli. Mescitler, Müslümanların cemaat olma şuuruna erdikleri yerlerdir. Müslümanların birlik ve beraberliğinin sembolüdür.

 

 

İslam düşmanları,Son Nebi döneminde de dünyayı dar ettiler Müslümanlara. Yaşanmaz hale getirdiler asırlarca beraber yaşadıkları toprakları.Müslümanlar, onlara ne kadar iyi davransalar da, dinlerine girmedikçe asla memnun olmazlar. Olmuyorlar. Küfür, tek millettir. Onların, sadece İslam’a tahammülleri yoktur.

İnanan insan; zulme razı olup susmaz, zalime boyun eğmez,zilleti kabul etmez. “Emir kuluyum.” deyip kullara kulluk etmez. Allah’ın kulu olduğunu, yalnız O’na kulluk etmesi gerektiğini, dünyaya gönderiliş sebebinin de bu olduğunu unutmaz. Bulunduğu coğrafyada Yaratan’ına kulluğunu ifa edemiyorsa; hicret eder. İnancının gereğini yerine getireceği başka coğrafyalar bulmak için yollara düşer.

Taif, kapılarını yüzüne kapadı Allah’ın elçisinin. Habeşistan’dan sonra; evlerini, barklarını, vatanlarını terk edip Medine’ye hicret etmeye başladı Müslümanlar. Zorlu, tehlikeli fakat onurlu bir hicretten sonra Rasülullah (sav) de,nihayet Medine’ye ayakbastı. Son Nebi’den sonra Müslümanlar, Yesrib’de ilk İslam şehrini inşa ettiler. Medineleştirdiler / medenileştirdiler o şehri. Hicretten sonra “Medinetu’n Nebi (Peygamber şehri)”; “Medinetu’l Münevvere (Aydın, nurlu, ışıklı şehir)”oldu Yesrib.

Müslümanların, ticaret amacıyla gittikleri yerlerde insanlar Müslümanları göstererek; “Onlar medeni (Medineli) insanlardır. Her yönüyle onlara güvenilir, itimat edilir. Asla yalan söylemezler, aldatmazlar, dürüst insanlardır.”diyorlardı. Farklı insanlardı Medine’nin Müslüman insanları.

Allah Teâlâ’nın, kullarına örnek olsun diye görevlendirdiği kutlu elçisi (sav), Medine’de devlet kurmadan önce çok önemsediği beş konuya ilkin el attı: Mescit ve Suffa okulu inşası, Ensar ve Muhacir kardeşliği, Pazar yeri ve Medine misakı.

1) Mescit… (İmanı, Allah’a ibadeti, itaati, kulluğu ve ahlakıtemsil ediyor.)

Rasülullah (sav), Kûba’ya varınca bir mescit inşa etmişti. Kûba’dan ayrılıp ilk Cuma namazını kıldığı Beni Salim yurduna geldiklerinde, yine hemen bir mescit inşa etti. Medine’ye vardığında da ilk iş olarak bir mescidin inşaatını başlattı.

Mescit; secde edilen yer demektir. Yeryüzü, Müslümanların mescidi olmasına rağmen neden mescit, Müslüman toplumun hayatında bu denli önemlidir? Çünkü mescitler (camiler), sadece namaz kılma yerleri değil; hayatı kuşatan bütün ibadetlerin / kulluğun, sosyal hayatın en yoğun merkezlerdir.Müslümanların evlerinden de önce birinci adresleridir. İlim öğrenilen yerlerdir,toplantı yeridir, Millet Meclisi salonudur. Hatta yatılan, uyulan, dinlenilen yerdir. Rasülullah ve ashabının mescitte yattıkları çok olmuştur. Dahası Müslümanların spor yaptıkları salondur. Bir defasında Peygamberimiz (sav), Hz. Aişe ile birlikte mescitte kılıç kalkan ekibinin gösterisini seyretmişti. Rasülullah (sav), nikâhları mescitte kıyarak bir nikâh salonu olarak da kullanmıştır.

Mescitler, Müslümanların buluştuğu, görüştüğü, konuştuğu, dertleştiği yerlerdir. Müslümanlar, günde beş defa bir araya gelirler. Haftada bir defa (Cuma günleri), o beldede oturan bütün halk mescitte buluşurlar. Bayram namazlarında yıllık kongreler yapılır. Dünya Müslümanlarının problemleri konuşulur. Ömürde bir defa -gitmeye imkân bulanlar- Hac vesilesiyle Mescit-i Haram’da buluşurlar.

Rabbimiz; "Allah'ın mescitlerinde, Allah’ın adının (hükümlerinin) anılmasına (tebliğine), engel olan ve onların harap olmalarına çalışandan daha zalim kim vardır!(Bakara, 2/114)

"Allah'ın, mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Al­lah'tan başka kimseden korkmayanlar onarırlar.”(Tövbe, 9/18)buyuruyor.

Peygamberimiz (sav), malını ve parasını harcayarak Allah için mescit inşa edenlere, Allah’ın da (cc), cennette bir köşk vereceğini bildiriyor.(Bkz.İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi (Aksa yay.): 16/603, 604)

Mescitler, huşuya engel olacak şekilde süslenmemelidir. Örneğimiz (sav): “Ameli bozulan her toplum, mescitleri süslemeye yönelmiştir.”(İbrahim Canan, (a.g.e.): 16/605)buyuruyor. Mescitlerin süsü; namazdır, Kur’an, Hadis ve Fıkıh gibi ilimlerin öğrenilmesidir. Ve faydalı olan diğer toplantı ve faaliyetlerin yürütülmesidir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

443. Sayı Kasım 2019