Sayı : 443   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Satırdan Sadra

Adil Akkoyunlu

Müslüman Kimdir

  • 06 Ağustos 2019
  • 313 Görüntülenme
  • 440. Sayı / 2019 Ağustos
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adil Akkoyunlu
Tüm Yazı ArşiviMü’min; emrolunduğu şekilde dosdoğru olan insandır. Mü’mince yaşayan insandır. Daha net bir ifadeyle Müslüman; Kur’an’da portresi çizilen insandır. Kur’an buyrukları, fiillerine yansıyan insan… Yaşayışından Allah’ın memnun olduğu insan… Ahlakı Kur’an’dan ibaret olan Peygamber (sav)’i örnek alan kimsedir. Hayatıyla; Kur’an’ı anlatan, Resulullah’ı tanıtan insandır. Yaşayışına bakıldığında Kur’an bunu emrediyormuş, Rasulullah böyle yaşıyormuş denilen insandır.

 

 

Müslüman; isteyen, alan el olmaktan hoşlanmaz. Veren el olmak için gayret eder. Meşruiyeti göz önünde tutarak, planlı, programlı, düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışır, didinir, yorulur, kazanır. Fakat mülkün asıl sahibinin Allah olduğunu unutmaz. Malında fakirlerin de hakkının bulunduğunu inkâr etmez. Verdiği zekâtla, fitreyle, infak ve sadakalarla, hediyelerle (insanların değil;) Allah’ın memnuniyetini kazanmak için uğraşır. Önemli olan da bu değil mi! Allah’ın rızası cennetten de önemlidir.

 

 

Müslüman; Allah’ın vahiyle belirlediği özelliklere sahip olan, farklı insandır.

İnancı farklı, düşünmesi, ibadeti / kulluğu farklı, sosyal, siyasi, ahlaki hayatı, aile hayatı, iş hayatı, alış – verişi (kazanması, harcaması) farklı olan insan… Hatta konuşması, zevkleri, nefretleri, giyinmesi, yemesi, içmesi farklı.

Mü’min;emrolunduğu şekilde dosdoğru olan insandır. Mü’mince yaşayan insandır.

Daha net bir ifadeyle Müslüman; Kur’an’da portresi çizilen insandır. Kur’an buyrukları, fiillerine yansıyan insan… Yaşayışından Allah’ın memnun olduğu insan… Ahlakı Kur’an’dan ibaret olan Peygamber (sav)’i örnek alan kimsedir.

Hayatıyla; Kur’an’ı anlatan, Resulullah’ı tanıtan insandır. Yaşayışına bakıldığında Kur’an bunu emrediyormuş, Rasulullah böyle yaşıyormuş denilen insandır.

Kur’an’ın her ayeti, Müslüman’ın bir vasfıdır.

Son Nebinin ve bütün nebilerin (cümlesine salat ve selam olsun.) sözleri ve sergiledikleri örnek hayatları Müslümanların özellikleridir.

Bir başka ifadeyle Mü’min’in özelliği: Fıtratı bozulmamış insanın özelliğidir. İslam, fıtrat dinidir. Önderimiz (sav): “Her çocuk, (İslam) fıtrat üzere doğar.” buyurdu ve sonra da "Şu ayeti okuyun" dedi: "Allah'ın yaratılışta verdiği fıtrat… " (Rum, 30/30) Sonra Rasulullah (sav) sözünü şöyle tamamladı: "Çocuğu anne ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir.” (Buhari, “Cenâiz”, 80, 93; Müslim, “Kader”, 22, (2658); Muvatta, “Cenâiz”, 52, (1, 241)

Ailesinin etkisiyle, ya da topluma, nefsine, şeytana uyarak veya başka sebeplerle fıtratı bozulabilir insanın. İşte Rabbimiz, kullarının bozulan fıtratını onarmak, tamir etmek, düzeltmek, tamamlamak için Rasul ve kitap gönderdi. İnsanlar, insanlık özelliklerini yeniden kuşansınlar diye… Bu nedenle Son Nebi (sav), güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söylüyor. Ahlak; yaratılış, fıtrat demektir. Yaratılıştan gelen özelliklerdir. İslam’dır yani. Son Elçi (sav), yara alan toplum ahlakını son kez, onmak, iyileştirmek, düzeltmek, tamamlamak için gönderildi.

Rabbimiz, fıtratına uygun insanı yeniden inşa etmek için bir yaşama tarzı olarak gönderdi dinini. Müslüman her haliyle insanlığa örnek olan insandır. Fıtratını bozmamış veya bozulan fıtratını vahiy ile onarmış; insan gibi insandır Müslüman. Çünkü o; Allah’ın kitabını rehber, Rasulünü örnek edinmiştir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

440. Sayı Ağustos 2019