Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Her Şeyi Allah (cc) Yarattığına Göre O'nu Kim Yarattı

  • 03 Mart 2017
  • 1497 Görüntülenme
  • 411. Sayı / 2017 MartBizleri Allah yarattı ise Allah'ı kim yaratmıştır? Bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Bir kişinin/zâtın bir şeye tesir noktasında bir şeyler yapabilme özelliğine sahip olması, kendisinin de aynı tesir altında kalmasını gerektirmez.

 

Sadece zaman içerisinde oluşan olaylar üzerinde düşünebilme kabiliyetinde olan aklımız/zihnimiz zamandan bağımsız olayları gerçek özellikleri ile kavrayabilir mi? Cevap: Elbette hayır! İşte "Allah'tan önce ne vardı?" veya "Onu yaratan neydi?" sorusunu bize sorduran zihnimiz bu yanılgının/hatanın içindedir.

 

Değerli hocam ben üniversitede okuyan, dinine bağlı, İslam’ın güzelliklerini başkalarıyla paylaşmayı kendine vazife edinen bir kardeşinizim. Bir grup arkadaşla birlikte sohbet ederken bir kardeşimize “herşeyi Allah yarattı, o halde O’nu kim yarattı?” “Allah’tan önce kim vardı?” gibi sorular sorulmuş, o da tam cevap verememiş. Acaba böyle bu sorulara nasıl cevap vermeliyiz?

Bizim geleneksel kelam ilminde sorulara cevap vermede iki yöntem geliştirilmiştir. Soruya bakılır. Eğer soru, iyi niyete, öğrenmeye dayalı ise böyle bir kimseye ilmî yöntemle (et-Tarîku’l-Ilmi); eğer soru iyi niyete dayalı değil, muhatabı zor durumda bırakmak kastedilirse, cedelî bir yöntemle (et-Tarîku’l-Cedeli) cevap verilir. Sizin sorunuzda her iki yöntemle cevap vermeyi gerektiren yönler var. Ama biz soruyu ciddiye alarak yalın ve basit bir şekilde anlaşılır cevaplar vermeye çalışacağız. Çünkü bu soru sadece size değil, geçmişte öğretmenlik görevim esnasında öğrencilerimiz tarafından bize de sorulmuştur. Aslında bu her iki soru ateistlerin beylik sorularıdır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

411. Sayı Mart 2017