Sayı : 438   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Editörden

Ribat Dergisi Editör

Merhaba Değerli Okuyucularımız

  • 05 Haziran 2018
  • 360 Görüntülenme
  • 426. Sayı / 2018 Haziran

Sonsuzluklar diyarında Rabbimize kavuştuğumuzda anda yaşayacağımız büyük bayramımızın bir provasını daha yaşayacağız. Müslümanlar, hicretin 2. yılından itibaren cennetteki büyük bayramlarının küçük bir tadımlığı olarak yılda iki defa Allah’ın hediyesi olan bayramlarını kutlamaya başlamışlardır. Bu günlerdeki sevincin birlikte yaşanması, beraber yenilip içilmesi için Efendimiz, Ramazan Bayramının birinci gününde, Kurban Bayramının ise tüm günlerinde oruç tutmayı yasaklamıştır.

Bayramlar cennetteki huzur ve mutluluktan dünyaya indirilmiş küçük bir hissedir. Onun için tüm bayramlarımız cennete olan özlemimizi artırmalıdır. İnsan bu dünyadaki geçici olan şeylerle avunmak yerine kalıcı olanı istemeli ve onun için yaşamalıdır. Bir ömrü, cennete duymuş olduğu özlem ile hayatımızın merkezine vahyi alarak yaşamalıyız.

Ümmetin her gün yüzlerce fidanını kurban verdiği bu günlerde coşkulu bir bayram sevinci yaşamamız ise imkânsız. Ümmet coğrafyası kundaklanıyor, bu coğrafyanın gül yüzlü çocukları bir bir toprağa düşüyor. Her sabah ölümle gözümüzü açıyoruz. Bu acılar içinde hem yaşıyoruz hem de Rabbimizden utanıyoruz. Yüzlerce yıldır aynı dinin müminleri olarak birlikte bayram yapamamanın hüznü kaplıyor her bir yanımızı.

Efendimizin yetiştirmiş olduğu birinci nesilden sonra evrensel bir dine inanan ve onun getirdiği evrensel sorumluluk ilkesiyle hareket eden, sevinç ve hüzünlerini paylaşan bir ümmet olamadık. Emeviler’den Osmanlı’ya gelinceye kadar İslam’ın evrenselliği nimeti miras olarak kabul edilmiş ama maalesef bu nimetin şükrü olan evrensel sorumluluk tam olarak anlaşılmamış ve gereği yerine getirilememiştir. Fransız İhtilaliyle birlikte İslam ümmetine bulaşan milliyetçilik virüsü ilk tahribatı tek bir ümmet olma bilincimiz üzerinde yapmıştır. Bu tahribat ümmetin her bir ferdini o kadar derinden etkilemiştir ki adeta kalıtsal bir nitelik kazanmış ve nesilden nesile aktarılmıştır. Çağımız Müslümanlarının duygu, düşünce, vizyon ve eylem dünyalarını bu virüsten tam olarak temizlediklerini söylememiz mümkün değildir. Milliyetçilik virüsü İslam ümmetini adeta bir kanser hastalığı gibi sinsi bir şekilde sarıyor. Bu hastalığa yakalanan kardeşlerimiz hastalıklarını kabul etmedikleri için teşhis ve tedaviyi de kabul etmiyorlar. Bu hastalık yaşanmakta olan zulümlere ortak bir tepki koyamayışımızın en önemli sebeplerinden biridir. Dikkatimizi çeken bir başka tehlikeli virüs ise, Hz. Ali Efendimiz döneminde ortaya çıkan ve ondan sonra bir türlü tedavi edilemeyen mezhepçilik hastalığıdır. İslam dünyasında yaşanan son olaylar, mezhepçilik virüsünün Müslüman şahsiyetlerin tasavvurunda ne onulmaz yaralar açtığını bir kez daha ortaya koydu. Ümmetin fertleri farklı mezheplerden olan kardeşlerini düşman bilmeye devam ediyor. Birbirimizi öldürmeyi cennete girme vesilesi sayacak kadar birbirimize düşman olduk. Aynı Allah’a, aynı peygambere inanan, aynı Kâbe’ye yönelen ve Allah tarafından kardeş ilan edilen insanlar aynı şeylere sevinip aynı şeylere üzülemiyorlar. Aynı bayramımızı birlikte kutlayıp, birlikte sevinemiyoruz.

Milliyetçilik ve mezhepçilik ümmetin parçalanan coğrafyası gibi kalplerimizi, gönüllerimizi ve akıllarımızı da parçaladı. Parçalanan coğrafyaların arasındaki sınırları kaldırabilirsiniz ama parçalanan yürekleri bir araya getirmek o kadar zor ki.

Yaşamış olduğumuz bütün acılara rağmen imanımızın gereği olarak umudumuzu yaşatıyoruz. Bir gün, önce yüreklerimizde ardından da coğrafyalarımızdaki sınırları kaldıracağız. Ümmet olduğumuzun farkına varacağız ve birlikte bayram yapmayı öğreneceğiz inşallah.

Bayramlarımız, ümmetin vahdetinin en önemli göstergelerinden biridir. Birlikte bayram yapmayı öğrendiğimiz zaman, ümmet olarak bu vahdetle düşmanlarımıza da birlikte tepki koyabileceğiz. Yüreklerimizdeki ve coğrafyalarımızdaki suni sınırların kalkmasına vesile olması umut ve duasıyla sizlerin huzuruna “Hz. Peygamber ve Bayram” dosyasıyla çıkıyoruz.

Değerli yazarlarımıza, huzurlarınızda olmamıza vesile olan makaleleri için en kalbi teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yazarlarımızın, siz kıymetli okurlarımızın, ülke ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyoruz.

426. Sayı Haziran 2018