Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Siyer'i Nebi

Muhammed Emin Yıldırım

Bid'at Kavramı

  • 05 Nisan 2018
  • 1447 Görüntülenme
  • 424. Sayı / 2018 NİsanGerek Kur’an ayetlerinde, gerek Hadislerin anlaşılmasında, özellikle bu iki temel kaynağımızdan hüküm çıkarma çabalarındayapılan en büyük yanlışlık; bütünlük meselesinin göz ardı edilmesi ve Efendimiz’in, Sahabe’nin ve Müçtehid ulemanın içtihatlarını dikkate almadan konuşmaktır.

 

Anın vacibi diye bir ifade kullanılır; ne demek anın vacibi? Yani o an için en önemli iş, amel, öncelikli mesele…

Bir Müslüman’da kulluk vazifesini yerine getirebilmesi için asgari bir bilgiye ihtiyaç duyar; işte bu asgari bilginin adıdır, ilmihal…

Bidat’ı konuştuğumuz bir yerde, kesinlikle Sünneti de konuşmuş oluyoruz.

Bid’at Sünnet’in zıddıdır.

Bid’at kavramı ne yazık ki, çok doğru anlayamadığımız bir kavramdır.

Bu kavramı Efendimiz’in (sav) beyanları çerçevesinde anlamamız gerekirken ve bir bütüncül okumayla ele almamız gerekirken; ne yazık ki birçok kavrama yaptığımızı Bid’at kavramına da yapmış, onu da bir anlam kaymasına, daraltmasına veya genişletmesine uğratmışız.

Gerek Kur’an ayetlerinde, gerek Hadislerin anlaşılmasında, özellikle bu iki temel kaynağımızdan hüküm çıkarma çabalarındayapılan en büyük yanlışlık; bütünlük meselesinin göz ardı edilmesi ve Efendimiz’in, Sahabe’nin ve Müçtehid ulemanın içtihatlarını dikkate almadan konuşmaktır.

Efendimiz’in (sav) Kur’an tefsiri:

1- “Efendimiz (sav)Kur’an’ı Kur’an ile tefsir ederdi”

2- “Efendimiz (sav)Kur’an’ın bazı kapalı hükümlerini daha da açardı.”

3- “Efendimiz (sav)vaaz edilen hükümleri te’kid eder, iyice sağlamlaştırırdı”

4- “Efendimiz (sav)umumi hükümleri tahsis ederdi/genel hükümleri özelleştirirdi.”

5- “Efendimiz (sav)mutlak lafızları takyid ederdi/ kayıt altına alırdı. ”

6- “Efendimiz (sav)müşkili (anlaşılması zor olan şeyleri) tavzih ederdi/ açıklardı.”

7- “Efendimiz (sav)mübhemi (kapalı olanı) beyan eder, açıklardı”

8- “Efendimiz (sav)teoriyi pratiğe çevirerek, amelî olarak açıklama yapardı”

9- “Efendimiz (sav)bir takım luğavi izahlarda bulunarak açıklamalar yapardı”

10- “Efendimiz (sav)bir takım vasıfları belirterek açıklamalarda bulunurdu”

11- “Efendimiz (sav)bazı ayetleri muhataplara meseller getirerek açıklardı”

“Efendimiz (sav)umumi hükümleri tahsis ederdi/genel hükümleri özelleştirirdi.” konusuna iki örnek:

Enfal41’de:

“Eğer Allah’a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Resulü’ne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.” (Enfal, 8/41)

Bu ayette geçen akrabaları; Efendimiz (sav), Benî Haşim ve Beni Abdülmuttalib olarak tahsis etmiştir…

Nisa 86’da:

“Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.” (Nisa, 4/86)

Selam veren kafir, ehli kitap veya müşrik olursa, “Ve aleyküm” diyerek almaya izin vererek, hükmü takyid etmiştir…

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

424. Sayı Nİsan 2018