Sayı : 434   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

İslam Evrenselliği ve Güncellenme Meselesi

  • 05 Nisan 2018
  • 413 Görüntülenme
  • 424. Sayı / 2018 Nİsanİslam’ın evrenselliği bir yerde de ayrıntıya girmemesinde saklıdır. Bilindiği gibi Anayasalar ayrıntıya girmez. Eğer bir Anayasa ayrıntıya girerse zamanın değişmesiyle yeni problemler ortaya çıkacak, bunlara cevap veremeyince sık sık değiştirme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Ama Kur’an için böyle bir şey söz konusu değildir.

 

İslam, son ve evrensel bir dindir. Artık insanlık için yeni bir din gelmeyecektir.İslam’ın ilkeleri de evrenseldir. Naslar dediğimiz ayet ve hadisler değişmez. Fakat zamanın değişmesi bazı yeniproblemlerin çıkması karşısında nasları yorumlama ihtiyacı olabilir ve olmuştur da.

 

İslam’ın evrenselliğinden bütün çağlara hitap eden ve çağın ihtiyaçlarını karşılayanbir din olduğu anlaşılır. Hakikatte İslam bütün çağlara hitap eden ve çağların ihtiyaçlarını karşılayan bir din midir? “Evet” bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Başta bu dinin sahibi âlemlerin yani hem bu dünyanın hem de din günün (ahiret gününün) sahibidir. Her namazda okuduğumuz Kur’an’ın ilk suresi, Fatiha suresinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Rahman (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmandır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!” (Fâtiha, 1/1-7)

Âlemlerin Rabbi olan Rabbimiz son gönderdiği dine ismini kendisi vermiş ve sadece ondan razı olacağını bildirmiştir: Allah nezdinde hak din İslam'dır.”(Âl-i Imrân, 3/19)“Kim, İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”(Âl-i Imrân, 3/85)

İslam’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim’in Evrenselliği

Rabbimiz Yüce Kitabını bütün insanlar için yol gösterici ve hidayet rehberi olarak gönderdiğini bildirmektedir: “Kur’an, insanlar için yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı olarak indirildi.” (Bakara, 2/185).“Bu Kitab'ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl, 16/89).

İslam’ın yüce Kitabı Kur’an-ı Kerim’de üç türlü hitap şekli vardır. Birincisi “Ey insanlar!” diye başlayan hitap. Kadın olsun erkek olsun insan olan herkese hitap etmekte ve bu ayetlerde Allah Teâlâ insanları, kendisinin birliğine ve son peygamberinin getirdiklerine inanmaya çağırmaktadır. Birkaç ayet meali şöyledir: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.”(Bakara, 2/21)“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”(Yunus, 10/57)

İkincisi “Ey İnananlar!” diye başlayan hitap. Bu ayetler inanmış kişilerin yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerden bahsetmektedir. Birkaç ayet meali şöyledir:“Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir.”(Bakara, 2/254) “Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler…” (Âl-i Imrân, 3/118)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

424. Sayı Nİsan 2018