Sayı : 434   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

EL-Müheymin

  • 07 Şubat 2018
  • 531 Görüntülenme
  • 422. Sayı / 2018 Şubat
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviEL-MÜHEYMİN: Sevmek, şiddetli susamak anlamındaki “h-y-m” kökünden türeyen “müheymin” sözlükte; gözetici ve koruyucu olan, hükmü altına alıp, kontrol eden, şâhit demektir.

El-Müheymin; asıl itibariyle iki hemzeli olarak “mü’e’min” ismi “e’mene” fiîlinden türemiştir. İki hemzenin yan yana gelmesinin zor telaffuzundan dolayı, ikinci hemze “yâ” harfine dönüştürülerek “mü’eymin” yapılmıştır. Ardından ilk hemze de “he” harfine dönüştürülmüş “müheymin” elde edilmiştir.

El-Müheymin; Evrenin bütün işlerini düzenleyen. Her şeyi görüp, gözeten; hükmü altına alıp, yöneten ve koruyan! Kullarının bütün amellerini bilen, tanıklık eden. Kıyâmet günü kendisine ibâdet edenlerin ibâdetlerinden ve sevabından bir şey eksiltmeyen ve asla zulmetmeyeceğinden emin olunan, güven veren demektir.

Celle Celâlühü, salih amel işleyen/rızası doğrultusunda çalışan kullarının yaptığı güzel amellerden hiçbirinin üstünü örtmez/inkâr etmez. Kazandıkları sevaptan bir zerresini eksiltmez. Yahut kulları iyilik yapmakta birbirleriyle yarıştıkları zaman: “Artık yeter, Ben bunların karşılığını veremem” demez, bilâkis onların güzel işler yapmakta birbirlerini geçmeye çalışmalarından hoşnut olur, vaat ettiği sevapları kat kat artırarak verir. Buyruk tanımayan âsilerin de cüret ettikleri kötü işleri/günahları artırmaz, ne yapmışlarsa o yazılır. Görecekleri ceza da santimi santimine verilir, zerrece fazla ceza verilmez.

El-Müheymin; Egemen olduğu her şeyi yapma gücüne sahip olan demektir.

El-Müheymin; Olayların arka planını ve işlerin gizli yönlerini bilen, kalplerin sakladığı şeylerden haberdar olan ve ilmiyle her şeyi kuşatan demektir.

İbn Abbâs radıyallâhü anhümâ’dan rivayetle: “El-Müheymin, insanların yaptıklarını murakabe eden, kontrol eden” demektir. Allah şâhittir, Rakîbtir, kullarının yaptıklarını kontrol eder, kulun kendisini ve amellerini muhafaza eder.

Cibril hadisinde, Cerâil Aleyhisselâm Rasûlullâh sallallâhü aleyhi vesellem’e: ‘İhsan nedir?’ diye sorduğunda Nebî sallallâhü aleyhi vesellem: “İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına kulluk yapmandır. Her ne kadar sen, O’nu göremesen de O seni görmektedir” buyurdu.(Buhâri, Îman, 37 (47) / Müslim, Îman, 1 (8) / Ebû Dâvûd, Sünnet, 17 (4695) / Tirmizî, Îman, 4 (2610) / Nesâî, Îman, 6 (8, 101) / İbn Mâce, Mukaddime, 9 (63) / Müsned, Ahmed b. Hanbel, c.8, s.28.)

 

İbn Fâris rahmetullâhi aleyh’den rivayetle: “El-Müheymin/Şâhit, Allah kullarının amellerini müşahede eder. Onları devamlı görür, kontrol eder. Denetler ve zaman zaman uyarır” demektir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

422. Sayı Şubat 2018