Sayı : 434   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Yaşama(ya) Dair

Kadir Demirlenk

İslam Yücedir! Onun Üstünde Yüce Yoktur

  • 07 Şubat 2018
  • 441 Görüntülenme
  • 422. Sayı / 2018 Şubat
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Kadir Demirlenk
Tüm Yazı ArşiviKişilerin İslami gelenek ile ilgili ilmi yetersizlikleri, cehaletleri, tam anlamıyla oturmayan şahsiyet yapısı, özgüven eksikliği, aidiyet duygusunun zayıflığı, insanlar ne der? Kaygısı, kendi değerlerini küçük ve basit görme acziyeti, özenti ve taklit gibi beşeri zafiyetleri insanları komplekse itmiş, Modernizme özenmeye ve onu taklit etmeye yöneltebilmiştir.

 

Çağımızdaki en büyük yanlış, modern dünyada İslami söylemlere, İslami hayat tarzlarına ihtiyaç kalmadığı inancı ile çağımızda İslam’ın problemlere çözüm getiremeyeceği algısıdır. Ya da İslam’ın sunacağı alternatiflerin mutlaka modern düşüncelerin katkılarıyla gerçekleşebileceği inancı olmuştur.

 

İslam dışı inanış ve düşüncelere karşı; İslami kimlik ve şahsiyetimize bürünmek, Kur’an ayetlerinin mesajlarına teslim olmak, izzetli ve şerefli, onurlu bir şekilde yaşayabilmenin temel şartıdır. Yücelikte, üstünlükte buradadır.

 

Allah, ilk insandan itibaren hidayet rehberleri olarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanlar zaman zaman bu hidayet rehberlerini unutmuşlar, ihmal etmişler, terk etmişler, tahrif ve tağyir etmişlerdir. Doğruya ulaşabilmek için de alternatif yollara başvurmuşlardır. Bununla da küfrün, şirkin, batılın, bidat ve hurafelerin içine düşmüşlerdir. Bu her dönemde değişik şekillerde gerçekleşmiş bir durumdur.

Son din İslam'ın hidayet rehberleri Kur'an ve Sünnet’ten de zaman zaman unutmalar, ihmaller ve kompleksler ile yüz çevirmeler olmuştur. Komplekse kapılıp İslami değerlerden uzaklaştığımız hususlardan biride Modernizm’dir. Her "izm" de olduğu gibi bunda da sapmanın değişik bir versiyonları bulunmaktadır.

Günümüz Müslümanlarının, Modernizmle etkiletişimlerine, onun etkisinde kalmalarına etki eden unsurlar değişik şekillerle izah edilebilir.

İslam dünyasında uygulanmaya başlanan; din, dil, tarih, kültür ve medeniyet konularında geçmişle irtibatı koparan eğitim sistemleri ve metotları, eğitim materyalleri ile eğitimcilerin faaliyetleri bu hususta en etkili güç olmuştur. Yeni neslin bilgi ve düşünce yapısını, şahsiyet inşasını, dünya görüşünü bunlar şekillendirmeye başlamıştır.

Son yüz yılla birlikte, İslam âleminin siyasi ve iktisadi arenada, bilgi ve teknoloji de söz sahibi olamayışı, İslam âleminin zihin dünyasında modern düşünceyi ve hayat tarzını yüceltmiştir. Bunun sebebi olarak ta; sahip olduğumuz bilgi birikiminin yetersizliği, İslami hükümlerin uygulama alanını kaybetmesi, mevcut ihtiyaçları karşılayamaması, gelecekle ilgili bir şey vaat edemeyeceği inancı gibi gerçekle hiç uyuşmayan, hiçte doğru olmayan tezler söylenmiştir. Müsteşriklerin İslami bilimlerdeki ciddi çalışmaları, İslam dünyasında hem hayranlığa hem de özenti ile onları örnek almada sürükleyici rol oynamıştır. Bunun tabii bir sonucu olarak da ilerlemeyi ancak modernleşmenin getirilebileceği inancı hakim olmaya başlamış bu inanç insanların düşünce ve yaşam alanlarının çoğuna etki etmiştir.

Kişilerin İslami gelenek ile ilgili ilmi yetersizlikleri, cehaletleri, tam anlamıyla oturmayan şahsiyet yapısı, özgüven eksikliği, aidiyet duygusunun zayıflığı, insanlar ne der? Kaygısı, kendi değerlerini küçük ve basit görme acziyeti, özenti ve taklit gibi beşeri zafiyetleri insanları komplekse itmiş, Modernizme özenmeye ve onu taklit etmeye yöneltebilmiştir.

İslami gelenek içerisine İslami motiflerle girebilen bazı yanlış inanç ve uygulamalar, bidat ve hurafeler, eksik bilgi kırıntıları, Müslümanların uygulamalarındaki zafiyetleri, akli muhakemeyi yeterince kullanamamaları, içtihat müessesesini yeterince işletememeleri, insanların beşeri, siyasi, iktisadi problemlerine yeterince çözüm üretememeleri insanları alternatifler aramaya yöneltmiş daha iyi ve kolay gibi gördükleri görüşleri benimsemeye başlamışlardır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

422. Sayı Şubat 2018