Sayı : 430   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El-Guddüs

  • 08 Kasım 2017
  • 478 Görüntülenme
  • 419. Sayı / 2017 Kasım
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviKutsallık ve mukaddeslik vahiy ile alakalıdır. Vahiy getiren meleğe, vahyin indiği şehre ve vadiye Allah kutsallık izafe etmektedir. Vahiy ile alakası olmayan şeyler kutsal olarak nitelendirilemez. Kutsal ve mukaddes kelimelerini gelişigüzel bir şekilde herkese ve her şeye kullanamayız. Allah’ın vahyinin hâkim olduğu toprak parçaları kutsaldır. Vahyin yüklediği görevler ve hizmetler de kutsaldır. Vahyin gündemde tutulduğu makam ve mevkiler de kutsaldır.

 

اَلْقُدُّوسُ

EL-GUDDÛS: Arı, duru temiz anlamındaki “q-d-s” kelimesinin fü’uûl kalıbına girmiş hâlidir.

Guddûs kelimesi sözlükte, “ta’zim ederek ve yücelterek birisini tenzih etti, ayıplardan ve kusurlardan uzak ve temiz gördü” anlamlarına gelen “qaddese” fiilinden türetilmiştir.

Guddûs; Mukaddestir/pak ve temizdir, muazzamdır/büyüktür, her türlü kötülük ve çirkinlikten münezzehtir/uzaktır, yaratıklardan herhangi birine benzemekten, eksiklikten ve kemâline aykırı her şeyden salimdir.

Guddûs; Bütün eksiklik ve kusurlardan, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh olan, herhangi bir eksikliği kabul etmeyen, çirkinlik ve ayıplardan arınmış, tertemiz, hiç bir lekesi olmayan, bütün kemâl sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve faziletlerle övülen, kutsal olan tek varlık. Kutsallığın eşsiz, benzersiz kaynağı. Yüce ve saygın olan.

Hem hata, gaflet, şaibe ve günah işlemekten uzak olduğu için hem de insanların manevi açıdan temizlenmesini sağlayan ilâhi vahyi getirmesinden dolayı Cebrail Aleyhisselam’a “Rûhu’l-Kudus” denir.

Mûsâ Aleyhisselam’a vahiy geldiği temiz ve mukaddes kılınmış Tuvâ Vadisi’ne “El-Vâdi’l-Mukaddes” denir.

Filistin topraklarına da temiz ve kutsal kılınmasından dolayı “El-Ardu’l-Mukaddese” denir.

Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya “Beytu’l-Makdis” adının veriliş sebebi, içi günahlardan takdis olunan yani günahlardan arınılan yer olduğundan dolayıdır.

Kutsallık ve mukaddeslik vahiy ile alakalıdır. Vahiy getiren meleğe, vahyin indiği şehre ve vadiye Allah kutsallık izafe etmektedir. Vahiy ile alakası olmayan şeyler kutsal olarak nitelendirilemez. Kutsal ve mukaddes kelimelerini gelişigüzel bir şekilde herkese ve her şeye kullanamayız. Allah’ın vahyinin hâkim olduğu toprak parçaları kutsaldır. Vahyin yüklediği görevler ve hizmetler de kutsaldır. Vahyin gündemde tutulduğu makam ve mevkiler de kutsaldır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

419. Sayı Kasım 2017