Sayı : 430   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hususi Fikirler

Mustafa Çelik

Dindar Bir Nesil Yetiştirmenin Yolu, Evleri Kıbleleştirme Seferberliği

  • 08 Kasım 2017
  • 436 Görüntülenme
  • 419. Sayı / 2017 KasımDindar nesil demek; dinin evrensel çağlar üstü değerlerine önem veren, onların yerine ve önüne başka değerler geçirmeyen, geçirilmesine engel olmaya çalışan nesil demektir. Başka bir ifadeyle dindar nesil; dini değerlere saygılı olmaktan öte, dinin gereklerine uygun davranan, yaşayan bir nesil demektir.

 

İslâm ümmeti Kâbe merkezli olduğu gibi, dindar nesil yetiştiren eğitim ve öğretim sistemi de Kâbe merkezli olmalıdır. Aksi halde kıblesiz nesillerin yetişmesine engel olunamaz. "Kıble" bir kavram olarak ne anlatıyorsa, evlerimizin kıbleleştirilmesi de o kavramı en uç noktalarına kadar çağrıştırmaktadır. Camiyi ve medreseyi imar etmenin yolu eğer taşları üst üste koymaktan değil de insanları saf saf dizmekten geçiyorsa, evler cami ve medrese olarak görülmelidir.

 

Asırların ve nesillerin değişmeyen özlemi dindar nesildir. Nerede rüştüne erer ermez bütün bir kavmi karşısına alarak, ateşe atılma pahasına hakkı haykıran, putları baltayla kıran İbrahim gibi yiğitler, nerede zalim kralın karşısına dikilip “biz yerlerin ve göklerin Rabbinden başkasını bilmeyiz” diyerek en az üç asırlık bir zaferin gerçekleşmesini sağlayan Ashab-ı Kehf gençliği, nerede Musa gibiler, nerede Yahya gibi kitabı kuvvetle tutanlar? İşte bunlar, özlemi duyulan ve yetiştirilmesi gereken dindar neslin Kur’an’da bize örnek gösterilen örnekleridir.

 

Hilafetin ilgasından bu yana kimliği parçalanmış bir ülkeyiz. Günümüzde Türkiye’nin hem kendi kimliği hem yetişecek gençliğin kimliği üzerinde tartışan bir ülke haline gelmiş olması, büyük bir gelişmedir. Müslüman kimliği fıtridir ve dindar bir nesil arayışını beraberinde getir. Bu arayış, “Asımın Nesli” diye Akif’in şiirine yansıyor. Ama 11 yaşında uyuşturucu ile tanışmak, kurulu düzen olarak bugünün çocuklarına ödettiğimiz bedel. Kurulu firavuni düzenin deformasyonu yanında bir de, küresel popüler kültürün tahribatını dikkate almak lazım. Dindar nesil yetiştirilmezse kindar nesil hayata amir olmaya devam edecektir.

Hilafet nizamında esas olan dindar nesildir. Hilafeti ilga edenler Cumhuriyet devrinde kindar, dini dar mürteci nesiller yetiştirdiler. Ama yetiştirdikleri kindar, dini dar nesillerle geçmişi kötülemekten, memleketi kirletmekten, emniyetsizlikten, güvensizlikten öteye geçemediler. Bunun neticesinde “Dindar Nesil” fıtrî bir ihtiyaç olarak yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet devrinin mahsulü Doğan Cüceloğlu, bir yazısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dindar bir nesil yetiştireceğiz” ifadesi üzerine “Bu söz, bir kültür ve eğitim politikasının simgesi olabilecek bir sözdür” dedikten sonra şu itiraflarda bulunuyor: “Amerika’da üniversite ortamında öğretim üyesi olarak bulundum ve eğitim düzeyi artıkça Amerikalının değerler bilincinin genellikle daha yüksek olduğunu gözlemledim. Eğitim kurumlarının kültürlerinin temelinde yaşayan değerler var. Sorumluluk duygusu, gönülden ilgi göstermek, kişisel bütünlük, güvenilir bir insan olmak (being responsible, caring, integrity, trust) bunlardan bazıları. Bu değerler eğitim kurumlarında öğretmenlerin, profesörlerin, yöneticilerin davranışlarında yaşıyor. Nasıl ki hiç dil dersi vermeden çocuk içinde yetiştiği ortamın dilini konuşur hale geliyorsa, eğitim kurumlarında yaşayan değerler, o okullardan okuyanların yaşamında zamanla yer alıyor, yerleşiyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

419. Sayı Kasım 2017